top of page
Sams-Bangor - 1.jpg

Beth bynnag rydych chi'n ei wynebu, rydyn ni yma i wrando

Os ydych chi'n mynd drwy gyfnod anodd, does dim rhaid ichi ei wynebu ar eich pen eich hun 
 
Ffoniwch ni yn ddi-dâl

0808 164 0123

Llinell Gymraeg 
1900 - 2300 bob dydd 
Llinell Saesneg 

116 123 

24 awr bob dydd 
Mae cael mynegi eich poen meddwl â rhywun i wrando arnoch heb ragfarn yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr. 
bottom of page