top of page

Eisiau ein cefnogi ni? 

logo-headerLoto-Lwcus.png

LOTO LWCUS

Prynwch docyn am £1 yr wythnos yn ein cyfrif ar gyfer LOTO LWCUS - rydym yn cael 50c am bob tocyn a werthir.

we-have-launched-on-loto-lwcus - image.j

Samariaid Gogledd Orllewin Cymru

Mae Samariaid Gogledd Orllewin Cymru yn darparu gwasanaeth gwrando 24 awr y dydd bob dydd o'r flwyddyn ar gyfer y rhai sydd yn unig, yn pryderu, mewn galar, yn ddigalon neu hyd yn oed yn ystyried ddiweddu eu bwydau. Ein gweledigaeth yw fod llai o bobl yn marw trwy hunanladdiad.

Mae arnom angen eich help fel y gallwn barhau i gynnig a hyd yn oed ehangu ein gwasanaeth. Rhaid i ni godi £30,000 y flwyddyn i gynnal ein cangen.

Diolch i chi am eich cefnogaeth a phob lwc!

 

Lynda Price Jones                                    Cyfarwyddwr y Gangen

bottom of page