top of page

Gwirfoddoli

Rydym yn croesawu ceisiadau gan rai sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni.

 
Am fanylion
ffoniwch 01248 674984
(Ffôn swyddfa - nid ar gyfer cymorth emosiynol)

neu e-bostiwch ni:     recriwtio@samariaidbangor.org

gwirfoddoli.png
bottom of page