top of page

Cysylltwch â Ni

CYSYLLTWCH Â NI
drwy e-bost 
(gwasanaeth Saesneg yn unig) 

       

jo@samaritans.org 

      Atebir o fewn 24 awr   

Ffoniwch ni yn ddi-dâl

0808 164 0123

Llinell Gymraeg 
1900 - 2300 bob dydd 
Llinell Saesneg 

116 123 

24 awr bob dydd 
CYSYLLTWCH Â NI
drwy ysgrifennu llythyr
atom
(gwasanaeth am ddim yn y Gymraeg a Saesneg) 
Chris
Rhadbost RSRB-KKBY-CYJK
Blwch Postio 9090
STIRLING    
FK8 2SA  
bottom of page